Tidigare seminarium:

Föreläsare på tidigare seminarium har varit:

2008 – Ingemar Samuelson, Professor, SP; Lars-Olof Nilsson, Professor, LTH; Eva Gustafsson, VD och Skadeutredare, Conservator AB;  Lennart Gustafsson, Konsult, Conservator AB.

2011 – Peter Brander, Skanska Teknik, Malmö; Anders Jansson, Skadeutredare, SP; Ingemar Samuelson, Professor, SP; Eva Gustafsson, VD och Skadeutredare, Conservator AB.

2013 – Lars-Olof Nilsson, Professor, LTH; Mattias Gunnarsson, PEAB; Börje Gustavsson, SP,  Ingemar Samuelson, Professor, SP; Joakim Thunborg, Konsult, Conservator AB; Eva Gustafsson, VD och Skadeutredare, Conservator AB.

2016 – Lars-Olof Nilsson, Professor, LTH; Kristina Mjörnell, SP; Pär Johansson, Chalmers; Kjell Berggren, Kanico; Joakim Thunborg, Konsult, Conservator AB; Eva Gustafsson, VD och Skadeutredare, Conservator AB.