Här presenterar vi de examensarbeten som utförts hos oss på Conservator.

 

Inomhusmiljöproblem i fuktiga byggnader
En utredning av åtgärder vid fuktrelaterade inomhusmiljöproblem

Av Rebecca Hallberg

Ladda ner hela arbetet här!

 

Mätningar och simuleringar av fukt i tak

Av Hampus von Platen och Viktor Rikner

Ladda ner hela arbetet här!

 

Fuktskadade uteluftsventilerade vindar

Av Adam Stark

Ladda ner hela arbetet här!

 

Fuktmätning i betongväggar – behövs det?

Av Jonas Ehk

Ladda ner hela arbetet här!

 

Enstegstätad fasad – en riskkonstruktion ur byggbranschens perspektiv

Av Joacim Johansson

Ladda ner hela arbetet här!

 

Uttorkning av betong – En praktisk uppföljning av mätningar från byggskedet

Av Jacob Verde

Ladda ner hela arbetet här!