Ny manual innebär dyrare fuktmätningar

Fuktmätningsmanualen för betong har uppdaterats eftersom betong idag ofta innehåller mineraliska tillsatsmaterial.
Uppdateringen gäller sedan oktober. Mätningarna kommer nu att ta längre tid och kosta mer pengar.
Detta är viktigt att ha med sig redan vid anbud. Kontakta gärna oss för budgetpris inför anbud!