Utbildningen som handlar om grundläggande fuktteorier, skador och genomgång av vanliga riskkonstruktioner är vanligtvis på en dag. Då brukar även vanliga åtgärder beröras.