Med jämna mellanrum arrangerar Conservator AB seminarier med inbjudna föreläsare som tillhör toppskiktet inom sitt speciella område.

I Conservator Academy jobbar vi hela tiden med de aktuella frågorna som rör fuktsäkert byggande i nybyggnation och nya rön från skadefall i byggkonstruktioner, från våra egna och andras skadeutredningar. Här sammanställer vi sedan material för att fatta beslut över vilket tema vårt nästa seminarium skall ha och vilka föreläsare som kan bli aktuella. Håll dig informerad genom att titta under nyheter på vår hemsida eller via våra nyhetsbrev så du inte missar nästa stora event gällande fukt- och inomhusmiljö!

 

 

 

 

Hus och människor

Seminarier om friska hus och fuktsäkert byggande

KalmarSalen, 14–15 mars 2018

 

Dag 1 – Friskare framtid

Första seminariedagen handlar om att förstå hur – och varför – huset
påverkar människors hälsa. Svårigheten att komma rätt. Effekten av
att göra fel. Och möjligheten att bli bättre.

Moderator: Anders Lundin

8.45 Registrering med kaffe och fralla
9.15 Inledning av Eva Gustafsson som sedan lämnar över till dagens moderator.
9.25 Den senaste forskningen kring hälsoeffekter kopplat till inomhusmiljö – Steven Nordin
10.25 Fruktpaus
10.45 Ospecifik byggnadsrelaterad ohälsa – vad säger mätdata och varför är det så svårt att hitta samband mellan föroreningar och hälsosymtom? – Erica Bloom
11.30 Hälsoeffekter av fukt och mögel. En översikt ur ett internationellt perspektiv.- Dan Norbäck
12.15 Lunch
13.15 Byggteknik – Har vi lärt oss av våra misstag? Exempel på dåliga lösningar – Eva Gustafsson
13.25 Vad säger Folkhälsomyndigheten när det gäller luftkvalitét i byggnader? Hur mäter vi emissioner och partiklar rent praktiskt? Hur ser det ut i nya byggnader? – Anders Kumlin
14.25 Skolans egenkontroll och förebyggande arbete – Hur man med enkla medel och rutiner kan skapa en mer hälsosam inomhusmiljö.- Felicia Nipstrand
15.00 Fikapaus
15.25 Att utreda inomhusmiljöproblem systematiskt och förankrat hos brukaren – Uppdaterad version av SWESIAQ-modellen och hur den kan användas. Anders Lundin
16.25 Avslutning
18.30- Middag på Glasverandan, det serveras en Ölandsbuffé med närproducerade råvaror.
———

 

Dag 2 – Hållbart byggande

En dag med byggteknik i centrum. Vikten av att välja rätt material
och metoder. Renovering och nyproduktion med erfarenhet i ryggen
och blicken mot framtiden.

Moderator: Kaisa Svennberg

8.45 Registrering med kaffe och fralla
9.15 Inledning av Eva Gustafsson som sedan lämnar över till dagens moderator.
9.25 Projektering av tegelskalmurar. Återigen ett populärt fasadmaterial. Vad ska vi tänka på? Hur gör vi när vi renoverar murverk? – Tomas Gustavsson
10.20 Fruktpaus
10.40 Erfarenheter från 10 års arbete med fuktfrågor vid renovering och nyproduktion. – Eva Gustafsson
11.05 Fasader är inte täta mot slagregn! Hur mycket läcker in och varför? Hur ska man göra? Klimatanpassa välisolerade konstruktioner! Hur kan man göra? – Lars Olsson
12.00 Lunch
13.00 Ny betong och fuktmätningar – Vad säger forskningen om hur den nya betongen fungerar och hur ska vi mäta? Peter Brander
13.30 Hur slipper vi fuktskador och emissioner i nya golv? – Peter Brander
14.00 Bygger vi för framtiden – eller bygger vi fast oss? Visioner och funderingar kring samhällsutvecklingens viktigaste och mest konkreta del. – Troed Troedson
14.30 Fikapaus
15.00 Troed Troedson fortsättning.
15.30 Miljöbyggnad 2018 – Hur kan det bidra till ett hållbarare byggande? – Kaisa Svennberg
16.25 Avslut.
———

 

Anmäl dig här!

Vid avbokning mindre än 8 dagar innan seminariets start debiteras hela avgiften.