Med jämna mellanrum arrangerar Conservator AB seminarier med inbjudna föreläsare som tillhör toppskiktet inom sitt speciella område.

I Conservator Academy jobbar vi hela tiden med de aktuella frågorna som rör fuktsäkert byggande i nybyggnation och nya rön från skadefall i byggkonstruktioner, från våra egna och andras skadeutredningar. Här sammanställer vi sedan material för att fatta beslut över vilket tema vårt nästa seminarium skall ha och vilka föreläsare som kan bli aktuella.

Håll dig informerad genom att titta under nyheter på vår hemsida eller via våra nyhetsbrev så du inte missar nästa stora event gällande fukt- och inomhusmiljö! Anmälan till våra nyhetsbrev hittar ni här.