Vi jobbar för framtiden

Ett samarbete med oss är den ekonomiska vägen till friska hus. Där människor trivs och mår bra.
I generation efter generation.

Conservator är ett renodlat konsultföretag med fokus på fukt och inomhusmiljö.
Kontakta oss redan på projekteringsstadiet för fuktsäkert byggande och renovering.
Vi hjälper också till med utredningar och åtgärdsförslag i byggnader med miljöproblem.

Conservator AB är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 14001.

eu_fond_logo

Conservator AB har med stöd av Europeiska regionala utvecklingsfonden, via Regionförbundet i Kalmar, erhållit bidrag för att utveckla verksamheten.

Examensarbete – Uttorkning av betong i nyproduktion

Examensarbete – Uttorkning av betong i nyproduktion

Conservator deltar ofta som handledare i flera examensarbeten och nu finns ännu ett arbete som...
Period för radonmätning

Period för radonmätning

https://www.youtube.com/watch?v=x0rvQybiCpE Har ni koll på radon i era bostäder och kontor? Den 1 oktober börjar...