20% av Sveriges arbetsplatser har förhöjda radonhalter

Många arbetsplatser har förhöjda radongashalter

Statistik baserad på 2000 arbetsplatsmätningar från ett av Sveriges ledande labb inom radonmätning visar att var femte arbetsplats har förhöjda värden av radon.

Radon varken luktar eller syns. Det är en radioaktiv gas som bildas naturligt genom att uran sönderfaller i jordskorpan eller avdunstar från diverse äldre byggmaterial och kan därefter tränga in i våra byggnader.

Referensvärdet för radon gällande årsmedelvärdet i Sverige är 200 Bq/m3 och enda sättet att avslöja risken är att utföra en mätning. Mätning av årsmedelvärdet av radongashalten görs under 2 månader och bör utföras mellan 1 oktober och 31 mars. Detta för att få ett så representativt mätresultat som möjligt. Om årsmedelvärdet är över 200 Bq/m3 genomför vi uppföljande mätningar med andra instrument för att fastställa omfattningen och ta fram åtgärdsförslag.

Med Conservators kunskap och resurser kan vi hjälpa er att både mäta, upptäcka och ta fram åtgärdsförslag för radonproblem. Se till att boka in din mätning redan nu så du får din mätning utförd under rätt tidsperiod!