FuktCentrums informationsdag i Lund

Den 28 november hölls FuktCentrums årliga informationsdag i Lund på temat ”Fuktsäkerhet i alla skeden”. FuktCentrum är en förening vid Lunds Tekniska Högskola med syfte att förbättra kunskaperna och förutsättningarna för ett fuktsäkert utförande vid nybyggnad och ombyggnad. En av föredragshållarna under dagen var Conservators VD, Eva Gustafsson, som i egenskap av ordförande i den … Läs mer…

Frukostmöte 7 Februari

Välkommen på frukostmöte om väderskydd Gratis frukost, gratis kunskap! Det är dags för nytt frukostmöte! Temat är ”Väderskydd”. En vanligt förekommande frågeställning idag är om och när väderskydd behövs. Finns det alternativ? Exempelvis planerad produktion. Tema: Väderskydd – I vilka lägen bör och måste det användas? Tid: Fredag den 7 februari , Kl. 09.00 -10.00 Plats: Conservators lokaler, Slöjdaregatan 11 … Läs mer…