Åtgärdsförslag av fuktskador och andra inomhusmiljöproblem

Vid åtgärder av fuktskador, ventilation och radon mm är det viktigt med rätt åtgärder. Det är sällan det handlar enbart om en orsak till problem, ofta är det flera källor som bidrar till en försämrad inomhusmiljö. Det går givetvis att utföra åtgärder stegvis, dock är det viktigt att det blir i rätt steg. Det får inte bli så att en åtgärd måste göras om för att kunna utföra nästa steg av ett åtgärdsförslag. Conservator AB arbetar med att ta fram den här typen av åtgärdsförslag och arbetsbeskrivningar. Vidare kan vi ta in anbud på åtgärder från entreprenörer som vi vet arbetar med den här typen av jobb.