Boverket jobbar för schystare projektkultur

Enligt Boverket kostar fel, brister och skador i byggbranschen 111 miljarder, varje år! Så ska det självklart inte behöva vara! Det kostar både samhället stora ekonomiska summor och utgör även en onödigt stor belastning på vår miljö i form av slöseri och svinn av material.

Boverket driver därför en kampanj för schystare projektkultur. Det tycker vi på Conservator givetvis är jättebra och något vi vill belysa och uppmuntra. 

Vi behöver höja yrkesstoltheten i branschen och få alla inblandade att ta ett större ansvar, beställare och konsulter till yrkesarbetare. Vi behöver öka engagemanget och motivationen samtidigt som ledarskapet behöver fokusera mer på tillit, trygghet och inte minst delaktighet så att var och en gör sitt bästa för helheten i ett byggprojekt.

Gå gärna in på Boverket och läs mer om kampanjen. Nu hjälps vi åt att få byggbranschen på en bättre bana, för framtidens inomhusmiljö!