Erfarenhetsmöte för byggdoktorerna!

Erfarenhetsmöte i London!

Conservator AB har sex byggdoktorer bland sina medarbetare. Tre av dem var på det stora erfarenhetsmötet i september där ca 70 byggdoktorer från hela Sverige fanns med. Byggdoktorerna är Sveriges enda skadeutredare med dokumenterad kunskap när det gäller att diagnostisera och bedöma skador i byggnader. På mötet diskuterades många problem och lösningar när det gäller fukt och inomhusmiljöfrågor i byggnader. De intressanta föreläsningarna avlöste varandra och bland annat kan nämnas Dan Nordbäck, docent vid Uppsala akademiska sjukhus, som bland annat föreläste om fukt, mögel och inomhusmiljöproblemens påverkan på hälsan.