Examensarbete – Uttorkning av betong i nyproduktion

Conservator deltar ofta som handledare i flera examensarbeten och nu finns ännu ett arbete som vi varit delaktiga i tillgängligt.

Arbetet är skrivet av Herman Persson och Alexandru Zamfir. Om du vill läsa hela arbetet, som handlar om ”Uttorkning av betong i nyproduktion”, så hittar du det via länken nedan.