Frukostmöte 12 April

Välkommen på frukostmöte hos Conservator

Gratis frukost, gratis kunskap!

Tema: 
Puts på friska hus

Tid: 
Fredag den 12 april, kl. 09.00 – 10.15

Plats: 
Conservators lokaler, Slöjdaregatan 11 i Kalmar

Innehåll:
• Besök av Målarkalk (Anders Brunfors)
– Kort presentation
– Fuktproblem i reveterad fasad, offerputs, lerputs mm.
• Exempel på åtgärd av gamla källarväggar (Eva Gustafsson, Conservator)

Anmälan görs senast 9 April på följande länk: https://goo.gl/forms/my79NuZDLpzCaTK22 eller via telefon på 0480-888 50.

Välkomna!