Frukostmöte 7 Februari

Välkommen på frukostmöte om väderskydd

Gratis frukost, gratis kunskap!

Det är dags för nytt frukostmöte! Temat är “Väderskydd”. En vanligt förekommande frågeställning idag är om och när väderskydd behövs. Finns det alternativ? Exempelvis planerad produktion.

Tema: 
Väderskydd – I vilka lägen bör och måste det användas?

Tid: 
Fredag den 7 februari , Kl. 09.00 -10.00

Plats: 
Conservators lokaler, Slöjdaregatan 11 i Kalmar

Föreläsare: 
Eva Gustafsson, Conservator

Anmälan görs senast 4 februari på knappen nedan eller via telefon på 0480-888 50.

Välkomna!