[one_half] [layerslider id=”2″ title=”LayerSlider”] [/one_half]

[one_half_last]

Fukt och luktproblem i gamla byggnader

Har en fuktskada uppstått i en gammal byggnad måste en noggrann undersökning göras för att utreda orsaken till varför skadan uppkommit och vilken omfattning skadan har. Vid en sådan utredning görs ofta också en mögelanalys på uttagna prover för att säkerställa vilka mikrobiella skador som finns. Står du inför en större renovering och/eller tänker tilläggsisolera måste förutsättningarna för detta undersökas. Det krävs god kunskap i byggnadsfysik och erfarenhet av gamla hus för att kunna föreslå rätt åtgärder. Många fuktskador på äldre hus beror på felaktig tilläggsisolering eller andra förändringar i byggnaden som gör att fuktproblem skapats. Fuktskador åtgärdas också många gånger felaktigt till stora kostnader, för att bara efter några år återuppstå igen, ofta med en ännu värre skadebild som följd.

Gamla hus och kulturbyggnader kräver vård och omsorg om de ska bevaras till eftervälden. Tätt tak och fungerande takavvattning som leder bort vattnet från huset är grundregeln för att inte skapa ett fuktproblem i huset. Gamla hus är oftast byggda på en plats, och på ett sådant sätt, att dränering inte är nödvändig. Däremot kan träd i närheten av huset som växt i kanske flera hundra år och andra ändringar i omgivande markområden ge upphov till stora fuktbelastningar på huset.

Om man av olika anledningar bestämmer sig för att inte värma huset på vintern orsakar detta fuktbelastningar som inte fanns när huset brukades på vanligt sätt. Fukttillskott via grund och grundmurar och övrig påverkan på klimatskalet, när huset inte torkar genom uppvärmning inifrån på vinter, kan ge upphov till stora skador. Fuktproblem kan ibland även ge upphov till hussvampsskador, speciellt vid felaktig tilläggsisolering. Hussvampsangrepp är speciella då det ofta handlar om stora rötskador och att det kräver en mera omsorgsfull sanering.

Ett hus mår inte bra av att vara ouppvärmt om man inte säkerställer klimatet på annat sätt. För att styra klimatet så att kritiska nivåer för den relativa fuktigheten inte uppnås krävs klimatstyrning med hjälp av avfuktning och reglerteknik i kombination med stor erfarenhet av byggnadsfysik och fuktteknik. Detta ger stor energibesparing utan risk för framtida skador. Att värma byggnaden till brukstemperatur går också mycket snabbare, och med mindre energiåtgång, när luften och material inte innehåller så mycket vatten som måste värmas.

På Conservator har vi kunskapen, och vi börjar med att noggrant sätta oss in i vad som behöver göras för att kunna föreslå rätt åtgärd, och vad som krävs för att huset ska må bra i framtiden. För att kunna fatta rätt beslut för åtgärder görs fuktmätningar och eventuellt loggning av klimatet, kanske över längre tid. Efter noggrann analys ger vi klara besked om vilka åtgärder som är nödvändiga både för att åtgärda eventuell skada, rätt åtgärder vid renovering eller för att säkerställa rätt klimat.

[/one_half_last]