FuktCentrums informationsdag i Lund

Den 28 november hölls FuktCentrums årliga informationsdag i Lund på temat “Fuktsäkerhet i alla skeden”. FuktCentrum är en förening vid Lunds Tekniska Högskola med syfte att förbättra kunskaperna och förutsättningarna för ett fuktsäkert utförande vid nybyggnad och ombyggnad.

En av föredragshållarna under dagen var Conservators VD, Eva Gustafsson, som i egenskap av ordförande i den nystartade föreningen Fuktsakkunniga i Sverige gav en presentation av föreningens mål och syfte.

Föreningen ska jobba för att upprätthålla ett nätverk för Fuktsakkunniga som verkar inom området att bedriva förebyggande fuktsäkerhetsarbete enligt ByggaF i ny- och ombyggnation. Nätverket ska via digital plattform underlätta kommunikation mellan medlemmarna. Föreningen ska även vara Fuktcentrum behjälplig i att driva utvecklingen av ByggaF framåt. ”Vi har sett att det har funnits ett stort behov så därför känns det väldigt roligt att vi nu är igång med föreningen” säger Eva.

Eva var även delaktig i en paneldebatt där väderskydd diskuterades. Hon poängterade att ”En tydlig kravställning i ett tidigt skede är en viktig utgångspunkt för ett bra slutresultat”. BBR är tydlig med att fukttillståndet i en byggnadsdel inte får överskrida de högsta tillåtna fukttillstånden för de material och produkter som ingår i byggnadsdelen och att byggnader, byggprodukter och byggmaterial bör under byggtiden skyddas mot fukt och mot smuts. För att uppfylla dessa krav är ett fungerande väderskydd ett av dom viktigaste verktygen.

För fullständigt program och få se alla presentationerna från informationsdagen i Lund så kan du hitta dem här, på fuktcentrums webbsida.

Informationsdagen kommer även hållas i Göteborg och Stockholm under våren 2020. Så missa inte dom om du inte var med i Lund!