Effektivt bevarande av kyrkor och kulturbyggnader

Att kostnadseffektivt kallställa en kyrka eller annan kulturbyggnad måste säkerställa att byggnaden och dess inventarier inte tar skada, trots den stora energibesparingen när värmen stängs av. För att lyckas med detta krävs klimatstyrning i kombination med stor erfarenhet av byggnadsfysik och fuktteknik. Att veta hur man tar hand om mikroklimat och minimera döda zoner eller minimera termodynamiska effekter i långhus och kyrktorn kräver kunskap och erfarenhet.

På Conservator finns över 25 års gedigen erfarenhet av kallställning. Inte bara när det gäller teknisk utrustning som exempelvis stora värmepannor och turbiner, utan även byggnader som kyrkor, kulturhus och andra lokaler där värdefull utrustning förvaras.

Vår kunskap används när ni vill ha en intakt förrättningslokal som när som helst snabbt kan tas i bruk för bröllop, dop eller mässa. Vi vet vilka metoder som krävs. Och den kunskapen kan ni ha stor nytta av.

Vi hjälper er att ta fram rätt underlag för bedömning av era behov av utrustning, både i stort och smått. Ni behöver inte själv leta på marknaden efter bra produkter. Anlitar ni oss så hjälper vi er att få den mest kostnadseffektiva lösningen för både drift och övervakning av er kallställda kyrka.