Kontroller av åtgärder

Det är viktigt att det utförs kontroller på en åtgärd. I samband med rivning kan det upptäckas ytterligare problem som inte gick att fastställa under skadeutredningen. Exempelvis handlar det ofta om luktsmittade material. Det är inte självklart att material som inte är fuktskadade i sig ändå kan vara luktskadade. Vissa moment i en sanering är också extremt viktiga att de blir utförda på ett korrekt sätt.