[one_half]

Projektera med Conservator

När det blir fuktproblem i ett hus är det självklart att kontakta Conservator. Det är ju därför vi finns, för att avhjälpa problem – som ofta beror på misstag redan i projekteringsstadiet.
 Hade vi varit med från början, kunde man dragit nytta av vår långa erfarenhet, och fått en lösning som fungerar på lång sikt.

Det betyder inte att vi är tråkiga ”nejsägare” som vill motverka nya, häftiga hus. Tvärtom. Vi är problemlösare, som gärna söker kreativa utmaningar. Och oftast hittar fungerande alternativ.

[toggle title=”Projektering – läs mer”]I projekteringsskedet hjälper vi dig med fuktgranskning av bygghandlingar , upprättande av fuktsäkerhetsbeskrivning, upprättande av fuktplaner.

Under byggtiden hjälper vi dig med fuktronder på byggarbetsplatsen.

Det handlar om att göra rätt från början! Idag har vi kunskapen som krävs för att undvika fällorna avseende fukt- och inomhusmiljöproblem. Eva Gustafsson är Diplomerad Fuktsakkunnig, utbildad på LTH i Lund.

Som erfarna skadeutredare av byggnader och konstruktioner som medför fukt- och inomhusmiljöproblem har Conservator mycket att erbjuda när det gäller konsultation i förebyggande syfte. Fuktdimensionering av en byggnad betyder att en beräkning görs av vilken fuktbelastning byggnaden kan komma utsättas för. Även detta kan göras i projekteringsskedet. Fuktdimensioneringen underlättar bedömningen av vilken ventilationsgrad som är nödvändig eller om det är nödvändigt att avfukta de utrymmen som är extremt belastade, exempelvis duschrum och torkrum. Andra exempel är ishallar och pool-rum. Fuktdimensioneringen kan också styra valet av konstruktioner och material.[/toggle]

[/one_half]

[one_half_last] [layerslider id=”1″ title=”LayerSlider”] [/one_half_last]