När Conservators certifierade miljöinventerare gör en miljöinventering gör de en noggrann undersökning  för att upptäcka och dokumentera miljöfarligt material. Det är av största vikt att upptäcka och dokumentera var miljöfarliga material finns i byggnaden inför exempelvis en renovering. Vid en miljöinventering tar vi prover, analyserar och dokumenterar för att fastställa om sanering av farligt avfall måste utföras.