[one_half] [layerslider id=”2″ title=”LayerSlider”] [/one_half]

[one_half_last]

Anpassa klimatet till husets funktion

Kyrkan står oanvänd sex dagar i veckan. Badhuset har en fuktbelastning som överträffar det mesta. Papperslagret ska hålla 55 % relativ fuktighet i alla väder. 
Varje hus har sin uppgift. Och att styra klimatet är en fråga om att skydda värden. Det handlar inte bara om ventilation.

På Conservator börjar vi med att noggrant sätta oss in i vad som krävs för att aktiviteter eller tillverkningsprocesser ska fungera – och väger den kunskapen mot vad som krävs för att också huset ska må bra. Därefter görs mätningar, ofta över längre tid, som efter noggrann analys ger klara besked om vilka åtgärder som är nödvändiga i form av värme, kyla, avfuktning eller befuktning.

[toggle title=”Mätningar och analyser – läs mer”]

Mät rätt eller låt bli!

När det gäller mätningar och analyser har Conservator stor erfarenhet och kunskap och alltid moderna instrument kalibrerade för uppgiften. Det handlar inte bara om att kunna mäta rätt utan att välja rätt metod. Oavsett om det gäller fukt i material, fukt i luft, gaser eller partiklar kan Conservator hjälpa dig att mäta på rätt sätt.

Mätningar som Conservator kan erbjuda

• Mätning av fukt i betong enl RBK
• Mätning av fukt i luft
• Mätning av fukt i trä och andra material
• Mätning av partiklar
• Mätning av koldioxid
• Mätning av joner och laddningar
• Mätning av radongashalt och bakgrundsstrålning
• Mätning av luftmängder och luftflöden
• Termografering
• Täthetsprovning

Analyser som Conservator kan erbjuda

• Analyser av material innehållande asbest
• Analys av kaseinhaltigt spackel
• Analys av PCB i fogmassa
• Analys av mikrobiella skador, ”mögelskador”, på organiska material
• Analys av rötsvampar på organiska material, exempelvis Hussvamp
• Mätning och analys av emissioner MVOC/VOC/PAHFormaldehyd
• Mätning och analys av föroreningar i luft, typ tungmetaller [/toggle]

 

[/one_half_last]