Kursbeskrivning

Sedan de nya Byggreglerna, BBR som kom 2006, har kravet på fuktsäkerhet i byggprocessen ökat. Det är första gången som regelverket omfattar gränsvärden för vilken fuktighet det får vara i en konstruktion. Fuktsäkerheten blev därmed ett nytt begrepp som borde finnas med i byggprocessens alla led. Conservators utbildning omfattar en genomgång av aktuella kapitel i Byggreglerna och vad de innebär samt moment och hjälpmedel som finns tillgängliga.

Kursprogram

  • Kort inledning med enklare fuktteori.
  • Fuktsäkerhet i byggprocessen. Vad säger BBR? Vilka hjälpmedel finns? Vad är ByggaF?
  • Kravställning. Vad är en fuktsäkerhetsbeskrivning?
  • Fuktsäker projektering.
  • Fuktsäker produktion.
  • Prefab eller inte prefab? Hur kan det påverka ett fuktsäkert byggande? Vilka är de vanligaste fallgroparna?
  • Hur ska fuktfrågorna hanteras vid renovering? Vad säger BBR?
  • Vilka regler gäller för kulturbyggnader?
  • Tilläggsisolering, hur påverkar det byggnadens fuktstatus?

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som arbetar med byggnader, från projektörer och entreprenörer till beställare och förvaltare.

Mat och kursmaterial

För- och eftermiddags-fika samt lunch ingår.
I utbildningen ingår även kursmaterial.

Kursledare

Eva Gustafsson

VD | Civilingenjör | Diplomerad fuktsakkunnig | Byggdoktor

Mobil: 070 – 249 00 91
E-post: eva.gustafsson@conservator.se

Intresseanmälan sluten grupp

Om ni önskar denna utbildning på just ert företag i en sluten grupp så får ni gärna fylla i en intresseanmälan nedan så återkommer vi till er!

 
Frågor och funderingar

Har ni några frågor kring utbildningen så är ni mer än välkomna att kontakta oss!