Kursbeskrivning

Behovet av att beakta fuktsäkerheten vid renovering och nyproduktion känns viktigare och större än någonsin. En rapport från Boverket, RAPPORT 2018:36 ”Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn”, visar att hanteringen av skador i samband med nyproduktion kostar över 50 miljarder per år. Fukt av olika slag är det vanligaste problemet.  

Conservator erbjuder därför denna utbildning för entreprenörer (arbetsledare/platschefer), konsulter, byggherrar och förvaltare, i syfte att öka kunskapen om och hanteringen av fukt i byggprocessen, allt från kravställning, projektering, produktion till förvaltning. Utbildningen innebär även övergripande kunskap i ByggaF, den branschstandard som idag används för att jobba med fuktfrågorna i byggprocessen på ett strukturerat sätt.

Kursprogram

  • Kort inledning med enklare fuktteori.
  • Fuktsäkerhet i byggprocessen. Vad säger BBR? Vilka hjälpmedel finns? Vad är ByggaF?
  • Kravställning. Vad är en fuktsäkerhetsbeskrivning?
  • Fuktsäker projektering.
  • Fuktsäker produktion (Arbetsberedningar, väderskydd mm.)
  • Prefab eller inte prefab? Hur kan det påverka ett fuktsäkert byggande? Vilka är de vanligaste fallgroparna?
  • Hur ska fuktfrågorna hanteras vid renovering? Vad säger BBR?
  • Vilka regler gäller för kulturbyggnader?
  • Tilläggsisolering, hur påverkar det byggnadens fuktstatus?

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som arbetar med byggnader, från projektörer och entreprenörer till beställare och förvaltare.

Mat och kursmaterial

För- och eftermiddags-fika samt lunch ingår.
I utbildningen ingår även kursmaterial.

Kursledare

Eva Gustafsson

VD | Civilingenjör | Diplomerad fuktsakkunnig | Byggdoktor

Mobil: 070 – 249 00 91
E-post: eva.gustafsson@conservator.se

Intresseanmälan sluten grupp

Om ni önskar denna utbildning på just ert företag i en sluten grupp så får ni gärna fylla i en intresseanmälan nedan så återkommer vi till er!

 
Frågor och funderingar

Har ni några frågor kring utbildningen så är ni mer än välkomna att kontakta oss!