Om Conservator

Kunniga människor är våra viktigaste kunder

Fukt och inomhusmiljö är ett område som får allt större fokus. Både bland byggfolk, myndigheter och vanliga människor. Samtidigt är det ett ämne som saknar klara och enkla riktlinjer. Varje situation är unik och kräver sina speciella åtgärder. Det krävs kunskap att inse detta. Har man den så kontaktar man oss. Hellre än att fatta egna beslut som kan innebära en framtida risk.

Vår egen kunskap är skräddarsydd och föränderlig

Som renodlade konsulter är kunskapen vår viktigaste produkt. I kombination med lång erfarenhet och modern utrustning gör den oss till en perfekt samarbetspartner i allt som rör fukt och inomhusmiljö. Från första projekteringsskissen till färdigt bygge eller förestående renovering.

Alla på Conservator har en bakgrund och utbildning som stämmer exakt med vår verksamhet. Exempelvs är vi sex byggdoktorer i företaget, specialutbildade på skadeutredningar.

Men världen förändras. Därför satsar vi ständigt på att utbilda oss vidare, lära oss nya material och ny teknik. Runt omkring oss finns dessutom ett nätverk av erkända experter som vi rådfrågar när det behövs. Vårt sätt att tänka och agera har gjort oss till ett välkänt namn i branschen.

Miljö- och kvalitetscertifierade

Conservator AB är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och vi arbetar ständigt med att minska företagets miljöbelastning. Ett naturligt steg i detta är att samtliga nya bilar som köps in är miljöbilar.

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Verksamhetssystemet och tillämpningen av detta säkerställer att:

–     aktiviteter som påverkar kvalitet, miljö och arbetsmiljö utförs enligt dokumenterade rutiner och instruktioner.

–      arbetet utförs av personer som har rätt kompetens för arbetsuppgiften.

–      alla känner sitt ansvar för utfört arbete.

–      miljöpåverkande aktiviteter utförs på så sätt att ohälsa på människa och miljö minimeras.

–      intressentnyttan sätts i fokus.

–      personalen utbildas till att handla och tänka kvalitets-, miljö- och arbetsmiljömedvetet.